Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat

  A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozóinak szándéknyilatkozata

"A betûkben mágikus erõk lakoznak, mert összekötik a múltat a jövõvel, a tudatlanság helyébe tudást közvetítenek s misztikus kapcsolatot teremtenek a mostani és a valaha élt emberek között."

(Bödõk Zsigmond)

Szándékaink szerint:

 • szolgáltatásaink mindig a felhasználók szükségletein alapulnak,
 • arra törekszünk, hogy segítõkészek, szívélyesek legyünk, tiszteletben tartjuk látogatóink elvárásait,
 • törekszünk továbbá a minõségi szolgáltatások nyújtására, a kollégák folyamatos képzésével is,
 • közérdekû, közhasznú információkkal segítjük a város lakosságát,
 • széles választékot kínálunk a legfrissebb könyvekbõl és egyéb dokumentumokból,
 • biztosítjuk, hogy könyvtárközi kölcsönzés útján, a nálunk nem található dokumentumokat is olvasóink rendelkezésére bocsáthassuk,
 • megfelelõ arányban biztosítunk kölcsönözhetõ és OK-s könyveket a tanuláshoz, továbbképzéshez, szórakozáshoz, mûvelõdéshez,
 • idõközönként kérdõíven kérdezzük meg a könyvtárhasználók véleményét szolgáltatásainkról, az intézményrõl, a kollegákról stb., azokat hasznosítjuk munkánk során,
 • változatos, színvonalas programok szervezésével a mûvelõdés, a kikapcsolódás helyszínévé tesszük a könyvtárat,
 • kellemes környezetet biztosítunk felhasználóinknak az információkereséshez, a kölcsönzéshez, a tanuláshoz, a szabadidõ eltöltéséhez,
 • igyekszünk olvasóinkat, a város lakóit tájékoztatni a könyvtári programokról. 

Fenti céljaink elérése érdekében

 • sokoldalúan feltárt gyûjteményt alakítunk ki,
 • a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett fejlesztjük számítógépes szolgáltatásainkat,
 • részt veszünk a 7 évenkénti és egyéb továbbképzéseken, tapasztalatcseréken,
 • fogadjuk más könyvtárak szolgáltatásait, s törekszünk közös szolgáltatások létrehozására.